Het reglement

Reglement prijsvraag Voorop in de Vergroening 2015
 
De prijsvraag “Voorop in de Vergroening” is een initiatief van de AOC Raad. Met ingang van 2010 stellen de gezamenlijke AOC’s/VBG een prijs beschikbaar voor het beste groene onderwijsproject op het gebied van duurzaamheid dat wordt bedacht en uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Vanaf 2015 is er een categorie voor het vmbo én een categorie voor het mbo. Dat betekent 1 x een hoofdprijs van €5.000,- en 1 x een prijs van €2.500,- voor het vmbo en 1x een hoofdprijs van €5.000,- en 1 x een prijs van €2.500,- voor het mbo.
 
Waarom
Met de prijsvraag willen we de vergroeningsbeweging van het groene vmbo en mbo extra stimuleren en de samenwerking met het bedrijfsleven daarbij bevorderen. Maar ook zichtbaar maken met welke mooie initiatieven het groene onderwijs bezig is. Onderwijs en bedrijven werken daarbij samen om antwoord te geven op de vragen die vanuit de groene economie en samenleving op ons afkomen. Jongeren worden voorbereid op hun functioneren als kritische consument en burger met een goed duurzaamheidsbewustzijn en als beginnende beroepsbeoefenaar in een werkveld dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. 
 
Prijsuitreiking
Van alle inzendingen worden er 4 kandidaten genomineerd; 2 vmbo en 2 mbo projecten. De vier kandidaten presenteren zich in een ‘battle’ van maximaal 10 minuten op de tweedaagse van het groene onderwijs ‘De Groene Ronde’ op 9 april 2015 in Leeuwarden.  De prijsuitreiking vindt aansluitend plaats. Zie www.degroeneronde.nl.
 
 
Spelregels
  1. De prijsvraag is voor AOC’s/VBG scholen die een project ontwerpen in samenwerking met het bedrijfsleven en eventueel in samenwerking met een maatschappelijke organisatie of de overheid op het gebied van duurzaamheid.
  2. Er is voor het vmbo én voor het mbo een prijs te winnen van €2.500,- en een hoofdprijs van €5.000,-. Het thema voor de prijsvraag 2015 is ‘What the Food'
  3. Het vergroeningsproject moet voldoen aan de criteria beschreven in dit reglement. Bij onvoldoende kwaliteit onder de inzendingen hoeft de jury geen winnaar aan te wijzen. Het prijzengeld is bestemd voor de realisatie van een nieuw project of versterking van een lopend project.
  4. Het ingezonden vergroeningsproject mag een plan zijn. Een hoog realiseerbaarheidsgehalte is een voorwaarde evenals uitvoering van het plan in  ’14 – ‘15/’15-‘16.
  5. Het vergroeningsproject bestaat uit een projectbeschrijving met een toelichting van in totaal maximaal vier pagina’s A4, die in ieder geval moet bevatten:  -
  • Aanleiding voor het project (het waarom, nut&noodzaak)
  • Doelstelling (Wat wil je realiseren?)
  • Concrete producten (Wat lever je concreet op?)
  • Eventueel een aanvullende verbeelding van maximaal twee pagina’s A4 en
  • Een post van/over uw project in onze Facebookgroep ‘De groene wereld begint bij ons!’
6. Bij de beoordeling van de projecten wordt getoetst op de volgende kwalitatieve criteria:
a) bijdrage aan duurzaamheid vertaald naar het thema ‘What the Food’ 
b) creativiteit
c) innovatief gehalte
d) ondernemerschap 
e) realiseerbaarheid
f) samenwerking met bedrijven
g) actieve inzet van leerlingen/studenten
 
Aantoonbare samenwerking met het bedrijfsleven én de actieve inzet van studenten vormen belangrijke toetsingscriteria. 
Verder zal het aantal likes voor uw project op onze Facebookgroep ‘De groene wereld begint bij ons!’ meewegen in het eindoordeel van de jury. 
 
7. De inzender houdt zich aan de bepalingen vastgelegd in dit reglement. Onjuist ingezonden projecten worden terzijde gelegd.
 
Inzending
Mail je inzending naar prijsvraag@vooropindevergroening.nl en plaats een post in onze Facebookgroep.
 
Sluitingsdatum
De uiterste inzenddatum is vrijdag 28 februari 2015.
 
Jury
De projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van deskundigen uit het bedrijfsleven en onderwijs. De jury zelf is uitgesloten van deelname.