Samenwerking

Het groene onderwijs werkt samen met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Zo zorgen we ervoor dat onze opleidingen goed aansluiten bij de arbeidsmarkt en de nieuwste innovaties in een steeds groenere wereld. Door het topsectorenbeleid en de Human Capital Agenda krijgt deze samenwerking een extra en positieve impuls. Een overzicht van onze samenwerkingsverbanden vind je hier.