Internationalisering

Nederland is niet alleen een belangrijke producent en wereldwijde leverancier van bloemen, groenten, vlees en zuivel, maar ook steeds meer van hoogwaardige groene kennis en technologie. Vanuit alle windstreken weten studenten ons groene onderwijs te vinden.

We hechten veel waarde aan internationale competenties voor onze Nederlandse studenten. Veel AOC's hebben een 'bureau buitenland', waar zo'n 10% van onze mbo-studenten een buitenlandse stage vindt.

De scholen zijn betrokken bij netwerken als Europea, EVTA, EFVET en EUproVET. Ook werken zij samen in het Borderless Netwerk.