De winnaars van 2012

Benieuwd welke duurzame projecten vorig jaar in de prijzen vielen?

Van alle inzendingen zijn er toen drie projecten genomineerd:

  1. AOC Friesland introduceerde streekeigen gewassen in combinatie met een regionale ketenaanpak.
  2. Groene Campus presenteerde 'Eetbaar dak', een gezamenlijk stadslandbouwproject  van onderwijs en bedrijfsleven.
  3. Helicon kwam met 'Dubbeldoelplantenteelt', waarbij planten werden gebruikt als voedsel én energiebron.

 

Na een spannende battle op de Floriade, kwam Helicon (mbo Den Bosch) als winnaar uit de bus. Het onderwijsproject van Helicon draait om het ontdekken van planten die zowel als voedsel dienen voor mens en/of dier, als energie kunnen opwekken. De winst voor Helicon was mede te danken aan de inzet van de opleiding Bloem & Vormgeving. Derdejaars studenten betraden tijdens de eindpresentatie met eigengemaakte outfits het podium in hun rol als aardbei, maïskolf, tomaat, druif en gerst.