Praktijkvoorbeelden

Hier vind je aanpsrekende voorbeelden van alle scholen. Projecten en activiteiten die zij hebben gerealiseerd of nog steeds uitvoeren.

We blijven op zoek naar mooie voorbeelden die u wilt delen met collega's. U kunt deze online aanmelden door contact op te nemen met de AOC Raad (Mirjam Kuggeleijn). 

Om een beeld te geven van de breedte van de opleidingsdomeinen - en de kansen die dit nog biedt voor ons onderwijs - heeft Helicon Opleidingen een aantal praatplaten van de opleidingsketens gemaakt.  Zie hier voor de ingevulde versie en hier voor de blanco versie.

Overzicht praktijkvoorbeelden