Samenwerking

Scholen werken samen aan mooie leerroute

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerroute naar het hbo, waarbij het vmbo en het mbo naadloos in elkaar overlopen. Hoe wordt dit vormgegeven en uitgevoerd? Dankzij de ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ (Sterk beroepsonderwijs). Deze wet maakt het voor vmbo- en mbo-scholen mogelijk om een doorlopende leerroute aan te bieden.

Het Groene Lyceum heeft een unieke positie binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen algemene vakken op havo-niveau én ze lopen stage in de vorm van van beroepenoriëntatie en beroepspraktijkvorming (BPV). Zo komen het vmbo en het mbo optimaal samen. Het Groene Lyceum bestaat sinds 2007. In 2023 bieden zes scholenorganisaties het Groene Lyceum aan:

 • Yuverta
 • Aeres
 • Terra
 • Lentiz
 • Melanchton Business School
 • Zone.college

Deze scholen hebben in een convenant afspraken gemaakt over de landelijke uitgangspunten van Het Groene lyceum. Zo willen de scholen Het Groene Lyceum doorontwikkelen en samenwerken voor de belangen van Het Groene Lyceum op landelijk niveau.

Uitgangspunten van Het Groene Lyceum

 • Gericht op doorstroom naar het hbo. Bij de toelating van leerlingen ontvangen we graag leerlingen met minimaal een Tl+ advies (havo in het advies).
 • Duurzame ontwikkeling is een belangrijk thema. Het Groene Lyceum leidt leerlingen op tot toekomstdenkers met oog voor mens, milieu en natuur. Duurzame ontwikkeling is een onderdeel van het onderwijsprogramma in de vorm van onder andere projecten en lesinhoud. De scholen vullen dit naar eigen inzicht in.
 • Koppeling tussen theorie en praktijk.

Doorstroom naar het hbo

De leerroute binnen Het Groene Lyceum is een doorlopende leerlijn op het gebied van theorie én praktijk. Tijdens de hele opleiding is er aandacht voor het ontwikkelen van competenties, professionele vaardigheden en loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling. Van leerjaar 1 tot en met de diplomering in leerjaar 6 is de route als één geheel gericht op een soepele doorstroom naar het hbo.

Het Groene Lyceum bereidt leerlingen/studenten optimaal voor door:

 • het simuleren van het havo-niveau in de algemeen vormende vakken (avo) in de onderbouw;
 • voorbereiding in de bovenbouw d.m.v. mbo keuzedelen;
 • aandacht voor internationalisering in het onderwijsprogramma;
 • het aanleren van vaardigheden die op het hbo nodig zijn.
  Denk aan taalvaardigheid Nederlands & Engels (lezen, spreken, luisteren en schrijven), samenwerken, studie- en informatievaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, sigitale vaardigheden, sociale en maatschappelijke vaardigheden.

Voor wie is Het Groene Lyceum een mooie uitdaging?

Het Groene Lyceum past bij leerlingen die graag willen doorstromen naar het hbo, voldoende capaciteiten hebben om naar de havo te gaan en op de havo te weinig aansluiting vinden voor hun interesses en kenmerken. Leerling op Het Groene Lyceum zijn nieuwsgierig/onderzoekend, praktijkgericht, zelfstandig, intrinsiek gemotiveerd, verantwoordelijk, proactief en ondernemend, probleemoplossend en sociaal vaardig.