Inspiratiesessie - Jan Rotmans

Van mooie incidenten naar integratie in je organisatie

Keynotespeaker Jan Rotmans opent onze voorjaarsconferentie met een inspirerende inleiding. Deze bevlogen pionier en visionair geeft zijn visie op duurzaamheid in relatie tot het groene onderwijs. Rotmans was ooit de jongste hoogleraar in Nederland en de eerste die promoveerde op klimaatverandering.

Wie is Jan Rotmans?
Anno 2013 is Jan Rotmans hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Door de jaren heen heeft hij een indrukwekkende reputatie opgebouwd met een schat aan ervaringen en duurzame praktijkprojecten in binnen- en buitenland. Rotmans’ verhaal inspireert en zet mensen in beweging. Dit is dé kans om te ontdekken wat we als groen onderwijs in huis hebben. Ook leuk om te weten: welk cijfer geeft Jan Rotmans de AOC’s op de duurzaamheidsladder?

In de visie van Rotmans stopt vergroening niet na het ondernemen van een paar mooie projecten op school. Vergroening vraagt om duurzame integratie in de schoolorganisatie. Maar hoe? Jan Rotmans heeft wel een idee en wil dit graag met u delen.

 

VERSLAG VAN DE INSPIRATIESESSIE

Integrale duurzame aanpak, hoe we onze scholen écht duurzaam maken

 


 

Download hier de presentatie van Jan Rotmans

 

In de inspiratiesessie gaat Jan Rotmans verder in op wat de scholen zelf kunnen doen.

Volgens hem gaat het hier om interdisciplinair samenwerken. Kleine bedrijven hebben meer vernieuwingsdrang. Maar de onderwijsstructuur is sterk verankerd. Jullie anticiperen op wat de bedrijven eisen. Maar leiders worden geboren! Ook op sector niveau moet bewogen worden. Acht van de tien onderwijsinstellingen kiezen voor de veilige route. Verbintenis landelijk en regionaal niveau kan helpen om dingen van de grond te krijgen. Vertrouw niet op de politiek, ga het zelf doen. Met voldoende veerkracht gaat het lukken. We moeten de stap maken naar landelijk schaalniveau.

 

Reacties deelnemers
Het is een systeemverandering, niet een ‘inhoudelijke verandering’. De vrijheid is beperkt, mensen zijn bang om iets anders te doen dan de regel. Groen onderwijs snapt het bedrijfsleven. Misschien overleggen we met verkeerde sectoren: focus meer op kleine bedrijven. 
Er is een groot cultuurverschil tussen vmbo/mbo. Mbo kan sociale rol spelen. De crisis dwingt tot samenwerking. Inspireer jongeren en geef ze de ruimte!
Achterstand vmbo/mbo/bedrijfsleven overbruggen vraagt regionaal leiderschap. Meer dingen in praktijk brengen. Burgers moeten kritisch worden en in beweging komen. Belangrijk is dat studenten werk kunnen vinden waar ze wonen. De docenten brengen toegevoegde waarde. Je moet niet gaan zitten wachten!. Boeren, recreanten, de grenzen worden verlegd. Projecten vanuit praktijk. Kloof tussen theorie en praktijk moet verdwijnen. 
 

De verplichting van het aantal onderwijs uren is een probleem. Hoe braver je bent des te slechter het onderwijs. De school moet het initiatief nemen. Ondernemers leggen problemen bij scholen neer. Scholen en divisies moeten weg (groen technisch). Er is geen vanzelfsprekendheid meer (plant, melk van de koe). Landelijk georganiseerd is niet logisch! Doe het vanuit de eigen regio. Hoe volgzamer je bent des te slechter het groene onderwijs. Als je gebruik maakt van de ruimte die er degelijk is dan kan je tot regionale samenwerking komen.

 

Stelling voor het vergroeningsdebat: hoe volgzamer je bent, des te slechter is groen onderwijs. Maak gebruik van de ruimte die er is en kom tot regionale samenwerking