GroenPact 12 september 2019

Zeven nieuwe Groene Hotspots gaan in september van start

Zeven nieuwe Groene Hotspots gaan in september van start

Vanaf september komt het aantal Groene Hotspots op negen. Naast de bestaande hotspots in Houten en Breda komen er nog zeven nieuwe Groene Hotspots bij.

Groen Hotspots zijn regionale clusters waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Denk aan uitwisseling tussen scholen en bedrijven, instroom van leerlingen, opleiden van zij-instromers, leven-lang-leren en internationalisering.

Krachtenbundeling
In 2018 startte Wellantcollege Houten als eerste Groene Hotspot, gevolgd door Prinsentuin in Breda. In september gaan ook in Zwolle (Zone College), Hoorn (Clusius College), Nijmegen (Helicon), Roermond (CitaVerde), Maasland (Lentiz) en Velp (Aeres) Groene Hotspots van start.

Hiermee geven VHG en de betreffende scholen invulling aan de wens van het ministerie van Onderwijs om te komen tot krachtenbundeling en regionale samenwerking. In het derde kwartaal van dit jaar voert de Vaste Kamercommissie van Onderwijs overleg over de toekomst van het groene onderwijs.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws