Het Groene Lyceum 07 juli 2023

Onderzoek bevestigt de kansen voor leerlingen

Onderzoek bevestigt de kansen voor leerlingen

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van Het Groene Lyceum voor leerlingen? In 2017 werd er onderzoek gedaan met mooie conclusies!

In 2017 - 10 jaar na de oprichting van het Groene Lyceum - deelden leerlingen hun ervaringen én werden uitkomsten van een onderzoek gepubliceerd. In het kort:

Leerlingen van Het Groene Lyceum:

  • hebben op het vmbo gemiddeld een jaar minder tijd nodig om een vmbo-eindexamen te doen dan leerlingen in het reguliere vmbo. Bovendien behalen leerlingen van Het Groene Lyceum hetzelfde eindexamenresultaat als de reguliere vmbo-leerling. 
  • halen vaker een mbo 4-diploma dan reguliere mbo-studenten (90,7% vs. 68,6%).
  • stromen vaker door naar het hbo dan leerlingen van het reguliere mbo (67,9% vs. 37,3%).
  • zijn als hbo-student positiever over hun studievaardigheden en hun theoretische kennis dan leerlingen die van het reguliere mbo komen.


Link naar een interview met de onderzoeker op NRO: Een Groen Lyceum | NRO


Meer ervaringen