Platform vmbo groen 12 januari 2024

Nieuw convenant Het Groene Lyceum

Nieuw convenant Het Groene Lyceum

Op 4 december 2023 ondertekenden Aeres, Lentiz, Melanchton Business School, Terra, Yuverta en Zone.college een nieuw convenant voor Het Groene Lyceum, de populaire en succesvolle route naar het hbo. Deze samenwerking stimuleert de verdere ontwikkeling van Het Groene Lyceum in heel Nederland. Daarnaast wil men meer bekendheid voor deze succesvolle leerroute.

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerroute in het groene onderwijs waarin de vmbo gemengde leerweg of vmbo theoretische leerweg en een aanverwante mbo kwalificatie tot één onderwijsprogramma zijn geïntegreerd. De route wordt vormgegeven en uitgevoerd volgens de ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ (Sterk beroepsonderwijs) en is gericht op doorstroom naar het hbo.

Toekomstdenkers

Een van de kernpunten van Het Groene Lyceum is de koppeling tussen theorie en praktijk. Hiermee worden leerlingen en studenten optimaal voorbereid op de doorstroom naar het hbo.

Duurzame ontwikkeling is een belangrijk thema door de gehele opleiding. Leerlingen en studenten worden opgeleid tot toekomstdenkers met oog voor mens, milieu en natuur.

Bewezen succes

Het Groene Lyceum bestaat ruim 10 jaar. In 2023 zijn ruim 500 leerlingen gestart met Het Groene Lyceum bij Aeres, Lentiz, Melanchton Business School, Terra, Yuverta en Zone.college. Momenteel zijn er totaal 1999 leerlingen en studenten HGL bij de genoemde instellingen.

Uit onderzoek blijkt dat studenten die Het Groene Lyceum hebben gevolgd, succesvoller zijn op het hbo dan studenten die via havo instromen. Ook zijn ze succesvoller in het vmbo en mbo.

Bestuurders en werkgroep van het Groene Lyceum:

>> meer informatie over het Groene Lyceum


Meer ervaringen