Onderzoek bevestigt de kansen voor leerlingen

Connect Groen & Ontwikkelcentrum 23 oktober 2019

Overzicht doorlopende leerroutes vmbo-mbo-groen

Overzicht doorlopende leerroutes vmbo-mbo-groen

Met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo – mbo’ wordt het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 makkelijker om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. Om de groene scholen hierbij te ondersteunen heeft Connect Groen het Ontwikkelcentrum de opdracht gegeven de aansluiting tussen het examenprogramma Profiel Groen en de Kwalificatiedossiers in het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving in kaart te brengen.

De leerroutes die in kaart zijn gebracht betreffen alle Profielmodulen en Keuzevakken op drie niveaus (BB, KB en GL) uit het vmbo-programma Profiel Groen en de volgende vijf Kwalificatiedossiers: Dierverzorging, Bloem, groen en styling, Groene ruimte, Agro productie, handel en technologie en Voeding.
Via het overzicht van de doorlopende leerroutes op de website van het Ontwikkelcentrum, kunt u gekozen bestanden downloaden en eventueel printen.

Vragen?
Wilt u meer weten over het overzicht en de mogelijkheden van het gebruik van de bestanden? Dan kunt u contact opnemen met Connect Groen of met het team van het Ontwikkelcentrum
Heeft u vragen over de mogelijkheden die de wet straks biedt voor het inrichten van doorlopende leerroutes? Dan kunt u contact opnemen met Edith Diepeveen van Connect Groen.
 

Meer nieuws