Onderzoek bevestigt de kansen voor leerlingen

het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerlijn (vmbo-mbo), gericht op doorstroom naar het hbo. Met een diploma van het Groene Lyceum kun je doorstromen naar alle richtingen in het hbo.

KIjk hier voor meer informatie.