Provincie Overijssel

Toerisme en recreatie worden steeds belangrijker in Overijssel. Neem bijvoorbeeld Nationaal Park Weerribben Wieden, hier wordt 700 miljoen euro omgezet in toerisme en recreatie. Het natuurgebied is een drager van de regionale economie, waar 4.300 mensen werkzaam zijn in de sector. Ook de komende jaren blijft vraag naar personeel in Overijssel op het gebied van toerisme en recreatie.

De Overijsselse agro en foodsector is goed voor 7% van de werkgelegenheid in de regio en daarmee is het een belangrijk thema in de Overijsselse economie.